Välkommen till APL-katalogen

för Vård- och omsorgsutbildningen på Flexvux

 

APL betyder arbetsplatsförlagt lärande och utgör en viktig del av Vård- och omsorgsutbildningen. På den här hemsidan finns information om aktuella APL-platser och APL-perioder samt riktlinjer för det arbetsplatsförlagda lärandet.